Contact
  • Korgen är tom
Ladda ner Tom
INSPIRATION

PALISADE BAY

BROOKLYN X
UPPER BAY X
JERSEY X

Visionen bakom Palisade Bay i New York är att kombinera den myllrande storstaden med en pittoresk lagun och skapa en klimatsäkrad kustlinje vid de tätbebyggda städer som ligger vid havet.

Genom sitt läge vid atlantkusten är New York och omkringliggande öar extra utsatta för översvämningar som orsakas av issmältningen vid polerna. Havsnivåerna stiger och uppvärmningen av havsvatten ökar risken för orkaner i Atlanten. Det är en tidsfråga när vattenmassorna möter New Yorks kust.

Till följd av de globala klimatförändringarna är orkaner och stigande havsnivåer ett hot mot många av världens hamnstäder och en utmaning för nutidens stadsplanare.

Mot denna bakgrund har Latrobe-teamet och amerikanska Institute of Architects genomfört workshops, där de framlägger förslag på hur man vid stadsplanering kan utnyttja de stigande vattennivåerna och samtidigt berika städerna istället för att bara skydda dem mot vattnet.

Design

Enligt förslagen bryts kusten omkring Upper Bay och städernas form ändras markant.

Palisade bay 460

Översvämningsområden

Konstgjorda våtmarker, vilka liknar den ursprungliga naturen, skapas längs kusten vid Bayonne och Jersey i NewYork och vid Red Hook, Sunset Park och Gowanus Canal i Brooklyn. Dessa dämningsområden fungerar som ett slags biofilter, som tar upp tid- och regnvatten samt föroreningar som finns i vattnet. Området blir också tillhåll för olika organismer och utgör ett blickfång och en grön lunga för stadens invånare.

Pirer och ramper

Pirer och ramper byggs ut på pålar i havet så att strömmen kan flyta fritt under. Konstruktionerna fungerar som buffertzoner längs kusten och kan kompensera för varierande vattenstånd.

Öar och skär

New York är redan omgivet av öar, t.ex. Ellis Island och Liberty Island. Att skapa ännu fler öar ger möjlighet till en massiv insats för utjämning av vattenståndet.

Drawings 460

Visionärerna

På inbjudan av Museum of Modern Art, NY och associerade PS1 Comtemporary Art Center Gallery har fem tvärvetenskapliga team av arkitekter, ingenjörer och landskapsarkitekter utarbetat förslagen under åtta veckors workshops, därefter har förslagen ställts ut.