Contact
  • Korgen är tom
Ladda ner Tom
INSPIRATION

No Mans Land

Turistattraktion X

Döda havet håller på att försvinna, vilket betyder en ekonomisk, ekologisk och infrastrukturell förlust. 

Den prisbelönta arkitektbyrån Phu Hoang vill förvandla det hotade semestermålet till en samling artificiella öar i ett "ingenmansland", som skulle utgöra en ny turistattraktion och där förnyelsebar energi och färskvatten kan produceras.
Ett av målen i projektet är att utveckla en teknologi som utvinner vattenmolekyler ur den fuktiga havsluften.

 

no_mans_land2-(1).jpg