Contact
  • Korgen är tom
Ladda ner Tom
inspiration

Green float

Botaniska staden X
1000 m hög X
"BLOMMAN" X

Japanska Shizimu Corporation har kommit upp med idén till ett flytande ölandskap, där 40 000 människor kan leva och bo i harmoni med naturen.

Dagens boende i städer är baserat på ekonomisk utveckling. Lycka borde emellertid mätas oberoende av fysisk och materiell standard. Den "botaniska staden" har istället vår kontakt med naturen som värdegrund för ett sunt liv i harmoni med ekosystemet.

Konstruktion

Kärnan i konceptet är en konstruktion som flyter på havet som en näckros. Stilla havet har rikligt solljus och minimal risk för tyfoner och kan därför vara en lämplig lokalisering.

"Blomman" är en kompakt, energibesparande stad i skyn, med en basdiameter av 3 km. På ca 1 000 m höjd är temperaturen 26-28 °C året om. Omkring 130 000 människor kan leva här omgivna av vatten och natur. Stränder och laguner fulla av musslor och fisk finns i omedelbar närhet. Tornbyggnaderna rymmer nya former av industrier som kopplar samman natur och teknologi. Här finns också plats för växtodling.  

Drawings 460

Staden är även tekniskt anpassad till naturens förutsättningar. En positiv CO2-balans kan uppnås genom att avstå från motortrafik, minska energiförbrukningen och använda förnybara energislag i kombination med det omgivande koldioxidabsorberande vattnet.  Livsmedelsproduktionen sker till 100 % på ön och allt avfall används till energiproduktion. 

Visionen

Sedan etableringen för 200 år sedan har Shimizy Corporation baserat sitt arbete på principerna enligt "Rongo to Soroban" (The Analects and the Abacus), där balans uppnås mellan Konfucius etiska humanism och ekonomiska teorier, som representeras av symbolen för Abakus. I korthet kan konstateras att dagens företag likaväl som sina tidiga företrädare strävar efter att bidra till samhället på ett etiskt värdefullt sätt.     

GreenF 460