Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Oljeavskiljare - mark

OLEOPATOR-P

Applikationer Stänga
 • Godsterminaler
 • Motorvägar
 • Parkeringsområden
 • Parkområden
 • Vägar
 • Vägrensavvattning
 • Trucktrafik - lätt trafik
 • Garage och verkstäder
 • Servicestationer
 • Motorbanor

KLASS I-AVSKILJARE ENLIGT SS EN 858

OLEOPATOR-P är avsedd för behandling av oljehaltigt spill- och dagvatten med höga krav på reningsgrad.

Avskiljarna är tillverkade i PEHD och är utrustade med integrerat slamfång, automatisk avstängningsventil och koalesator som är lätt uttagbar för rengöring och/eller utbyte.

OLEOPATOR-P är försedd med lukttät och körbar SS-EN 124, D400 betäckning märkt med "Avskiljare" enligt SS-EN 858.

OLEOPATOR-P är utrustad med:

 • Självförankrande tank med integrerat uppflytningsskydd vid grundvatten upp till 0,5 m under färdig mark.
 • Nedstignings-, inspektions- och tömningshals Ø 600/800 mm
 • Kabelrörsurtag/anslutning Ø 50 mm. Urtaget är anpassat till tätningspaketet ACO PROTIGHT (Tillval)
 • Luftningsanslutning Ø 110 mm
 • Integrerade lyftöglor
 • Lukttät och låsbar betäckning ACO ATLAS 700 klass D400 märkt med "Avskiljare".
 • MIRI LARM DUO, oljeskikts- och dämningslarm.
 • MIRI SLAM, slamgivare för hög slamnivå.
 • ACO PROTIGHT, tätningspaket för kabelgenomföring
 • MIRI SAFE, larmskåp för utomhusmontage, kompl. med rotoblink och MIRI LARM DUO oljeskiktslarm
 • MIRI SOL-3000, solcellsdriven larmkabinett med MIRI LARM STD oljeskiktslarm
 • MIRI PBM, provtagningsbrunn
 • MIRI PROPUMP, manuell provtagningspump
 • MIRI HOOK, öppningsverktyg till betäckning ACO Atlas
 • ACO PREFAB 1500/200-D400, prefabricerat belastningsskydd för körbara ytor och som förankring vid grundvatten högre än 0,5 m under färdig mark.
 • MIRI VENT, avluftningsledning att användas när avskiljaren ligger långt från byggnad.