Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Pumpstationer - mark

MULI-MAX-F

MULI-MAX-F är en färdigkopplad pumpstation för inbyggnad i mark.

MULI-MAX-F finns med en eller två pumpar för fekaliefritt spillvatten respektive en eller två skärande pumpar för fekaliehaltigt spillvatten. Båda utförandena finns i mono- och duoversion.

Pumpstation MULI-MAX-F levereras med microprocessorstyrt styrskåp för manuell eller automatisk drift av en eller två pumpar. MULI-MAX-F har tryckledningsanslutning med ovanifrån manöverbar avstängningsventil, backventil och tryckavkännare med 10 m pneumatisk styrledning.

Nyttovolym under inlopp 450 liter.

MULI-MAX-F är dock ej lämpad för installation i områden med ständigt tung trafik.

 MULI-MAX-F är utrustad med:

 • Pulverlackerad gejder
 • Valda pumpar
 • Tryckledningsanslutning SS 2333, utv. gänga R 2"
 • Avstängningsventil med manöverspak för tryckledningen
 • Backventil
 • Tilloppsanslutning DN 150
 • Anslutning för kabelrör DN 100
 • Anslutning för ventilation DN 100
 • Lyftöglor, lyftkätting och schackel för pump
 • Styrskåp för väggmontage
 • Betäckning klass D400 enligt SS-EN 124
 • Nedstigningshals
 • Tryckutjämningsplatta Ø 1550 x 200, belastningsklass D400
 • Spolanslutning DN 40 att anslutas till tryckledning i pumpgropen
 • Batteri för styrskåpets larmutgång, i händelse av strömbortfall