Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Tillval

ACO PROWELL PE

Applikationer Stänga
 • Flygplatser
 • Hotell
 • Matproducent
 • Offentliga institutioner
 • Restaurangmiljö - liten
 • Restaurangmiljö - stor
 • Sjukhus
 • Storkök
 • Äldreboende
 • Arenor
 • Motorbanor

Provtagningsbrunn mark

Provtagningsbrunn ACO Prowell PE ansluts till utlopp från olje- eller fettavskiljare för uttagning av representativa prover av det utgående vattnet efter avskiljaren. 

På grund av skiktning av olja/fett/vatten ger provtagning i avskiljaren felaktiga resultat.
ACO Prowell PE är därför konstruerad för provtagning i fristråle när avskiljaren är i drift.

ACO PROWELL PE är utrustad med:

 • Stigarrör med teleskopisk anslutning mot underdelen
 • Låsbar betäckning för 40 ton
 • Underdel med anslutningsstosar och integrerad tätning mot hals. Stalp 200 mm. 

 

 

 • Rostfritt provtagningskärl, 15 liter, komplett med kätting. 
  Kärlet är utformat så att det kan låsas i sitt övre läge och därmed fungera som fallskydd. Art.nr. 193180
 • MIRI HOOK - öppningsverktyg till betäckning ACO ATLAS
 • ACO PREFAB 1500/200-D400 - Prefabricerat belastningsskydd för körbara ytor och som förankring vid grundvatten högre än 0,5 m under färdig mark.