Contact
  • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Box Concept VA, Pumpstationer - mark

ACO Box Concept Pump 9

Applikationer Stänga
  • Matproducent
  • Restaurangmiljö - liten
  • Sjukhus
  • Skolor
  • Äldreboende

Pumpstationspaket i PEHD för markförläggning

Pumppaket Fettavskiljarmiljö är avsett att installeras där man behöver en pumpstation för att lyfta spillvatten till självfallsledning från fettavskiljare.

Självförankrande vid grundvatten upp 0,5 m under mark (vid grundvatten upp till färdig mark säkras pumpstationen med ACO PREFAB). 

Enkel skötsel, alla delar åtkomliga från marknivå utan nedstigning.

Paketet passar exempelvis till:

  • Efter fettavskiljare NS5,5–10
  • Efter oljeavskiljarare NS6–15

  ACO Box Concept Pump 9

  • Komplett paket för snabb, godkänd och säker installation
  • Självförankrande vid grundvatten upp till 0,5 m under färdig mark (vid grundvatten upp till färdig mark säkras pumpstationen med ACO PREFAB)
  • Enkel skötsel, alla delar åtkomliga från marknivå utan nedstigning

 

  ACO Box Concept Pump 9 innehåller:

  • POWERLIFT P pumpstation DUO
  • Teleskopisk körbar betäckning, D400
  • Pumpar SAT 150D
  • Friströmshjul
  • Hygrostatisk trycknivågivare
  • Avstängningsventil tryckledning, DN40
  • Anslutningskoppling för DN70 tryckledning
  • Pumpar med styrskåp 400 V
  • Trycknivågivare, avstängningsventil, flytande betäckning och anslutningskoppling för tryckledning med klämring.
  • Installationsanvisning
  • Drift- och underhållsanvisning

  ACO Box Concept Tillval 8:6

  • ACO PREFAB Belastningsskydd 1500/200-D400