Contact
  • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Box Concept VA, Oljeavskiljare - mark

ACO Box Concept Oil 4:3

Applikationer Stänga
  • Garage och verkstäder
  • Tvätthallar

Oljeavskiljarpaket för markförläggning

 

Oljeavskiljarpaket Tvätthallsmiljö Mark är avsett för installationer där oljeavskiljare krävs på grund av hantering av olja eller andra mineraliska oljor/vätskor, t.ex. spolplattor, garage och verkstäder där oljespill och läckage kan förekomma.

ACO Box Concept Oil 4:3 är ett komplett paket för en SS-EN 858-godkänd och CE-märkt installation.

 

Enheten passar till:

  • Tvättplats med 2 st manuella högtryckstvättar
  • Tvättplats/industrilokal med 1 st högtryckstvätt och max 2 st tappventiler DN15
  • Tvättplats/industrilokal med 1 st högtryckstvätt och max 1 st tappventil DN20

ACO Box Concept Oil 4:3 innehåller en avskiljare med en självförankrande konstruktion för snabb installation utan risk för uppflytning vid grundvatten upp till färdig mark

Avskiljare klass l, nominell storlek NS10, med slamfång 2000 liter.

Avskiljaren är tillverkad av betong med betäckningsadapter av PEHD och gummitätningar av NBR och SBR.

Betäckning av segjärn EN-GJS 500-7 enligt SS-EN 124.

A1: 1025–1305 mm

 

ACO Box Concept Oil 4:3 innehåller:

Avskiljare OLEOPATOR C 10/2000, ansl. 160 mm, belastningsklass D400

Hals med urtag för kabelgenomföring

• Betäckning ACO CITYTOP 600 D400 

• Nivå- och dämningslarm ACO PROCURAT T5-2

• Automatisk avstängningsventil kalibrerad för olja med densitet  0,85 g/cm3

• Provtagningsbrunn ACO PROWELL C, ansl. 160 mm med 160 mm stalp

• Tät kabelgenomföring ACO PROTIGHT

Installationsanvisning

Drift- och underhållsanvisning