Contact
  • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Box Concept Gully

ACO Box Concept Gully 12 - 470 x 800

Applikationer Stänga
  • Hotell
  • Matproducent
  • Restaurangmiljö - liten
  • Restaurangmiljö - stor
  • Sjukhus
  • Storkök
  • Tvätthallar
  • Äldreboende

Golvränna och tillbehör av rostfritt stål typ 1.4404

ACO Golvränna 470 x 800 är lämplig för installationer i storkök, tvätthallar och stora industriella produktioner där större volymer vatten skall avledas på ett säkert och hygieniskt sätt med min. flödeskapacitet 4,9 l/s.

ACO Box Concept Gully-serien är framtagen och designad med fokus på enkel skötsel och installation.

Brunnen är konstruerad för att möta kraven i normen för golvbrunnar enligt SS-EN 1253.

 

ACO Box Concept Gully 12 innehåller:

  • Brunn inkl. ställfötter
  • Brunnsunderdel
  • Halkfritt rutgaller belastningsklass L15kN
  • Vattenlås 
  • Vattenlåspackning
  • Installationsanvisning

 

  1. Rutgaller
  2. Vattenlås
  3. Brunn med ställfötter
  4. Packning
  5. Brunnsunderdel
ACON_Golvbrunn _470x 800_Standard _overview _numbers

 

ACON_Golvtyp _1_Standard _2015_web ACON_Golvtyp _2_Extended _2015_web
Standardfläns - För betong- och massagolv samt klinkergolv utan tätskikt Förlängd fläns - För massagolv
ACON_Golvtyp _3_Klam _2015_web ACON_Golvtyp _4_teleskop _web
Klämfläns - För golv med plastmatta Teleskopisk fläns - För klinkergolv med tätskikt